Tổng quan

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho nhân viên đồng thời đáp ứng các yêu cầu thực tế về bảo mật và kinh phí đầu tư cũng như chi phí vận hành doanh nghiệp.

Mục tiêu giải pháp

– Tối ưu chi phí đầu tư công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm)
– Tối ưu chi phí vận hành công nghệ thông tin (điện, thời gian triển khai, thời gian sửa chữa)
– Nâng cao bảo mật hệ thống (tránh thất thoát và rò rỉ dữ liệu)
– Đơn giản hóa ứng dụng công nghệ thông tin cho nhân viên
Nâng cao công suất doanh nghiệp

Giải pháp

Chúng tôi mang đến giải pháp tích hợp công nghệ để giải quyết các nhu cầu trong doanh nghiệp đồng thời đạt được các mục tiêu mà chúng tôi đặt ra để mang lại hiệu suất cao nhất cho doanh nghiệp.

Hình 01 : Hệ thống ảo hóa

Công nghệ ảo hóa mang đến việc tận dụng tối đa công suất máy chủ bằng cách chia máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo độc lập. Ngoài ra, công nghệ này cũng mang lại khả năng backup và khôi phục nhanh hệ thống khi có lỗi phần cứng hoặc virus mã hóa.

Hình 02 : Hệ thống tường lửa

Chức năng tường lửa giúp bảo vệ doanh nghiệp trước các mối nguy hiểm từ bên ngoài điển hình như ngăn chặn xâm nhập từ bên ngoài internet vào bên trong nội bộ, rò rỉ dữ liệu . Ngoài ra, tường lửa cũng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu suất trong việc bằng cách phân luồng truy cập từ bên ngoài vào trong nội bộ và ngược lại, kết nối nội bộ thông qua internet giữa các chi nhánh với nhau (VPN)

Hình 03 : Hệ thống điều khiển tập trung

Người dùng sử dụng các máy trạm điều khiển (có cấu hình thấp chỉ có hệ điều hành : Windows / Linux / Android …) thông qua ứng dụng để kết nối đến máy trạm xử lý trung tâm (có cấu hình cao và phần mềm bản quyền) để chạy các ứng dụng cho công việc trên nền tảng Windows của máy trạm xử lý trung tâm.

Sự khác biệt trong giải pháp (doanh nghiệp 20 nhân viên)

Nội dung so sánh Truyền thống Giải pháp hệ thống doanh nghiệp
Máy chủ dữ liệu, domain 1 máy (Core i5, RAM 8GB) 1 máy (Core i9, RAM 64GB)
Backup dữ liệu NAS 1 máy (Core i9, RAM 64GB)
Phục hồi dữ liệu 6 tiếng cho 500GB 5″ cho cả hệ thống
Cân bằng tải đường truyền Draytek 2960 (2 đường internet) Tích hợp trong máy chủ (Core i9, RAM 64GB)
Tường lửa Sophos XG125 Tích hợp trong máy chủ (Core i9, RAM 64GB)
Lọc website & virus License gia hạn hàng năm theo hãng Tích hợp trong máy chủ (Core i9, RAM 64GB)
Quảng cáo website (chuỗi cửa hàng hoặc trung tâm thương mại) Thuê dịch vụ – Gói cấu hình web
Cân bằng tải website (có 2 server web chạy song song đặt tại doanh nghiệp) Barracuda Load Balancer ADC 340 – Gói cấu hình load 1
– Gói cấu hình load 2
Máy trạm xử lý trung tâm 0 Tích hợp trong máy chủ (Core i9, RAM 64GB)
Máy trạm 20 máy (Core i5, RAM 8GB) 20 máy (Celeron, RAM 4GB)
Chi phí vận hành (máy trạm truyền thống, máy trạm điều khiển, máy trạm xử lý trung tâm : 350[W], 65[W], 600[W] với giá điện tạm tính 3.5VNĐ/W ~ 3.500VNĐ/kW) 21[máy trạm & máy chủ] x 350[W/h] x 3.5[VNĐ] x 10 [giờ làm việc] x 26 [ngày làm việc] = 6.688.500[VNĐ/tháng] {20[máy trạm] x 65[W/h] + 2 [máy trạm xử lý trung tâm] x 600[W/h]} x 3.5[VNĐ] x 10 [giờ làm việc] x 26[ngày làm việc] = 2.275.000[VNĐ/tháng]
Chi phí phần cứng (máy trạm truyền thống, máy trạm điều khiển, máy trạm xử lý trung tâm : 15tr, 7tr, 70tr) 21 x 15.000.000 = 315.000.000 20 x 7.000.000 + 2 x 70.000.000 = 280.000.000
Thời gian xử lý sự cố 1h/máy trạm xử lý 15”/máy trạm điều khiển
Thời gian triển khai cho người dùng 3h/máy trạm xử lý 30”/máy trạm điều khiển
Thời gian nâng cấp bảo mật trên máy trạm 4h/máy trạm xử lý 4h/máy trạm xử lý trung tâm

Bảng 01 : So sánh trong doanh nghiệp 30 nhân viên

Trong bảng so sánh đã thể hiện rõ ưu thế của giải pháp Hệ thống doanh nghiệp. Từ chi phí đầu tư, vận hành, xử lý sự cố đến nâng cấp bảo mật (việc nâng cấp bảo mật chỉ cần thực hiện trên máy trạm trung tâm điều khiển, các máy trạm điều khiển hoàn toàn không có dữ liệu)

Cấu hình máy trạm xử lý trung tâm đã tính phương án chia tải (khi hoạt động bình thường, số lượng nhân viên kết nối chia đều vào 2 máy trạm xử lý trung tâm) và dự phòng (khi có một máy trạm xử lý trung tâm hư, tất cả nhân viên sẽ kết nối vào máy còn lại để làm việc)

Cam kết từ nhà cung cấp

Thời gian triển khai

Dịch vụ Nội dung so sánh Thời gian
HTDN-CAN-B – Cài đặt nền tảng VMWare tạo môi trường ảo hóa
– Cấu hình pfSense (1 Lan & 2 Wan)
– Cấu hình cho Lan ra internet, mở các truy cập từ ngoài kết nối vào trong (NAT & Rule) theo yêu cầu
– Cấu hình kết nối đến văn phòng chính (VPN Site to site) , cho phép làm việc từ bên ngoài (VPN Client to site)
– Cài lọc web để thực hiện lọc web (từ trong Lan truy cập internet) – Thiết lập cân bằng tải và dự phòng đường truyền internet
– Cài đặt máy chủ domain Windows server 2016/2019
– Cấu hình domain controller, Group Policy Security, DNS
– Cài và join domain máy ảo điều khiển trung tâm (Windows 10)
– Cài các ứng dụng trong máy điều khiển trung tâm theo yêu cầu
– Cấu hình cho các máy điều khiển vào máy điều khiển trung tâm
– Tối ưu hóa ứng dụng trong máy điều khiển trung tâm
– Làm tài liệu hướng dẫn quản trị”
14 ngày
TLCB-WAN-7 – Mở rộng số đường internet (tối đa 7 đường)
– Thiết lập cân bằng tải và dự phòng đường truyền internet
– Tài liệu hướng dẫn quản trị
3 ngày (tùy chọn)
TLCB-WAN-M Mở rộng số đường internet (tối đa 4095 đường)
– Thiết lập cân bằng tải và dự phòng đường truyền internet
– Tài liệu hướng dẫn quản trị
3 ngày (tùy chọn)
TLCB-SRV-1 – Thiết lập cân bằng tải cho 1 bộ server cùng chức năng (web/mail)
– Tài liệu hướng dẫn quản trị
3 ngày (tùy chọn)
TLCB-SRV-2 – Thiết lập cân bằng tải cho 2 bộ server cùng chức năng (web/mail)
– Tài liệu hướng dẫn quản trị
3 ngày (tùy chọn)
TLCB-WEB-C – Cấu hình web marketing khi truy cập ra web cố định
– Tài liệu hướng dẫn quản trị
3 ngày (tùy chọn)
TLCB-WEB-Đ – Thiết kế Homepage cho web Marketing
– Cấu hình lọc web marketing
– Cấu hình thu thập dữ liệu marketing
– Tài liệu hướng dẫn quản trị
1 tháng (tùy chọn)

Bảng 02 : Thời gian triển khai hệ thống doanh nghiệp

Hỗ trợ sau triển khai

Hỗ trợ từ xa, hỗ trợ tận nơi

Hỗ trợ 24×7

Hỗ trợ 8×5

Hỗ trợ bảo hành

Các thiết bị dùng trong giải pháp sẽ được ưu tiên bảo hành (có thiết bị tương đương cho mượn sử dụng trong thời gian bảo hành)

Nhân lực triển khai

Có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thống tin, đã tư vấn, cung cấp và triển khai nhiều gỉai pháp hệ thống hạ tầng, máy chủ, ảo hóa, networking, bảo mật.