Tổng quan

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong việc đầu tư
hạ tầng công nghệ thông tin cho nhân viên đồng thời đáp ứng các yêu cầu thực tế về bảo mật và kinh phí đầu tư cũng như chi phí vận hành doanh nghiệp.

Mục tiêu giải pháp

  • Tối ưu chi phí đầu tư công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm)
  • Tối ưu chi phí vận hành công nghệ thông tin (điện, thời gian triển khai, thời gian sửa chữa)
  • Nâng cao bảo mật hệ thống (tránh thất thoát và rò rỉ dữ liệu)
  • Đơn giản hóa ứng dụng công nghệ thông tin cho nhân viên
  • Nâng cao công suất doanh nghiệp

Giải pháp

Chúng tôi mang đến giải pháp công nghệ nền tảng của giải pháp web app (phần mềm chạy trên giao diện web : Citrix, VMWare Horizon,…). Vì đây là công nghệ nền tảng nên điều đầu tiên mang đến cho người dùng chính là hiệu suất sử dụng.

Ngoài ra, đây cũng là một giải pháp quản lý tập trung người dùng (tương tự như Citrix, VMWare Horizon,…) nên sẽ đáp ứng các yêu cầu khắt khe về bảo mật hệ thống

Nguyên lý hoạt động

Hình 01 : Sơ đồ nguyên lý hoạt động

Người dùng sử dụng các máy trạm điều khiển (có cấu hình thấp chỉ có hệ điều hành : Windows / Linux / Android …) thông qua ứng dụng để kết nối đến máy trạm xử lý trung tâm (có cấu hình cao và phần mềm bản quyền) để chạy các ứng dụng cho công việc trên nền tảng Windows của máy trạm xử lý trung tâm

Sự khác biệt trong giải pháp (doanh nghiệp 30 nhân viên)

Nội dung so sánh Truyền thống Trung tâm điều khiển
Máy trạm 30 máy (Core i5, RAM 8GB) 30 máy (Celeron, RAM 4GB)
Máy trạm xử lý trung tâm 0 2 máy (Core i9, RAM 64GB)
Chi phí phần cứng (máy trạm truyền thống, máy trạm điều khiển, máy trạm xử lý trung tâm : 15tr, 7tr, 70tr) 30 x 15.000.000 = 450.000.000 30 x 7.000.000 + 2 x 70.000.000 = 350.000.000
Chi phí vận hành (máy trạm truyền thống, máy trạm điều khiển, máy trạm xử lý trung tâm :
350[W], 65[W], 600[W] với giá điện tạm tính 3.5VNĐ/W ~ 3.500VNĐ/kW)
30[máy trạm] x 350[W/h] x 3.5[VNĐ] x 10 [giờ làm việc] x 26 [ngày làm việc] = 9.555.000[VNĐ/tháng] 30[máy trạm] x 65[W/h] + 2 [máy trạm xử lý trung tâm] x 600[W/h]} x 3.5[VNĐ] x 10 [giờ làm việc] x 26[ngày làm việc] = 2.866.500[VNĐ/tháng]
Thời gian triển khai cho người dùng 3h/máy trạm xử lý 30”/máy trạm điều khiển
Thời gian xử lý sự cố 1h/máy trạm xử lý 15”/máy trạm điều khiển
Thời gian nâng cấp bảo mật trên máy trạm 4h/máy trạm xử lý 4h/máy trạm xử lý trung tâm

Bảng 01 : So sánh trong doanh nghiệp 30 nhân viên

 

Trong bảng so sánh đã thể hiện rõ ưu thế của giải pháp Trung tâm điều khiển. Từ chi phí đầu tư, vận hành, xử lý sự cố đến nâng cấp bảo mật (việc nâng cấp bảo mật chỉ cần thực hiện trên máy trạm trung tâm điều khiển, các máy trạm điều khiển hoàn toàn không có dữ liệu)

Cấu hình máy trạm xử lý trung tâm đã tính phương án chia tải (khi hoạt động bình thường, số lượng nhân viên kết nối chia đều vào 2 máy trạm xử lý trung tâm) và dự phòng (khi có một máy trạm xử lý trung tâm hư, tất cả nhân viên sẽ kết nối vào máy còn lại để làm việc)

Cam kết từ nhà cung cấp

1.Thời gian triển khai

Ngày làm việc Công việc thực hiện
01 Cài đặt hệ điều hành và ứng dụng theo danh sách được cung cấp
02 Chuyển thiết bị sang văn phòng để join domain
03 Chỉnh cấu hình điều khiển & tối ưu hóa công suất máy
04 Cài các ứng dụng riêng biệt (Kaspersky,….)
05 Tạo user, kiểm tra kết nối từ client
06 Điều chỉnh policy profile user (mail,data,….)
07 Triển khai cho nhân viên sử dụng
08 – 10 Làm hướng dẫn cho người dùng và quản trị

Bảng 02 : Thời gian triển khai cho một máy trạm xử lý trung tâm (đối với thời gian triển khai máy trạm điều khiển đã được liệt kê trong bảng 01)

2.Hỗ trợ sau triển khai

  • Hỗ trợ từ xa, hỗ trợ tận nơi
  • Hỗ trợ 24×7
  • Hỗ trợ 8×5

3.Hỗ trợ bảo hành

Các thiết bị dùng trong giải pháp sẽ được ưu tiên bảo hành (có thiết bị tương đương cho mượn sử dụng trong thời gian bảo hành)

4.Nhân lực triển khai

Có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thống tin, đã tư vấn, cung cấp và triển khai nhiều gỉai pháp hệ thống hạ tầng, máy chủ, ảo hóa, networking, bảo mật.