APC Smart-UPS VT 10kVA 208V w/4 Batt Mod., Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable (SUVTP10KF1B4S)

Liên hệ mua hàng:
Mr Đặng Tuấn Anh: 0903127025
Mr Vũ Chinh Phương: 0903362224
Mr Nguyễn Xuân: 0905106846
Mr Võ Thành Danh: 0903306821