APC Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V (SYA4K8RMI)

Liên hệ mua hàng:
Mr Đặng Tuấn Anh: 0903127025
Mr Vũ Chinh Phương: 0903362224
Mr Nguyễn Xuân: 0905106846
Mr Võ Thành Danh: 0903306821