APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V (SYA8K16IXR)

Liên hệ mua hàng:
Mr Đặng Tuấn Anh: 0903127025
Mr Vũ Chinh Phương: 0903362224
Mr Nguyễn Xuân: 0905106846
Mr Võ Thành Danh: 0903306821